Els millors arbres per fer llenya

Els millors arbres per fer llenya

Fa molts anys ja vam escriure un article sobre la qualitat de la llenya dels arbres a Girona. Aquest article és una actualització de la informació. Introducció A més de molts arbres als jardins i espais públics, tenim a Girona una gran massa forestal a l’abast. El bosc té un paper important a l’ecosistema de la regió, però també al nivell