Renovació de la certificació European Tree Worker

Renovació de la certificació European Tree Worker

Què és European Tree Worker? L’ETW és aquell professional que duu a terme tasques de manteniment en arbrat urbà -públic i privat- tenint en compte l’estat de salut del propi arbre i la seguretat dels mitjans humans i materials que l’envolten, amb l’objectiu de mantenir un patrimoni arbori bell, sa i segur. Aquest tipus de tasca exigeix ​​un domini de

Quan es tala un arbre

Quan es tala un arbre

Normalment, quan http://www.laviagraes.com/que-es-viagra-y-para-que-se-utiliza es tala un arbre http://www.laviagraes.com/viagra-en-argentina és degut a problemes que deriven o bé, le cialis générique d’alguna malaltia (fong, paràsit,…) o bé, pel tamany que assoleix aquest. Unes vegades pot afectar, per exemple, a murs, la xarxa pública, donar molesties als veïns i aleshores és quan tocaria podar, i altres vegades pot fer perillar la seguretat de