“Podar o no podar, aquesta és la qüestió!” és un còmic que té com a objectiu fer-nos reflexionar sobre la correcta elecció de l’espècie vegetal i el disseny previ.

Va ser publicat per l’Associació Francesa d’Arboricultura i traduït per Enrique Deckler Colomer de l’Associació Espanyola d’Arboricultura.

Podar o no podar, aquesta és la qüestió!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.