Durant el nostre treball sovint ens trobem amb propietaris d’arbres grans que busquen maneres de reduir el risc que un arbre caigui a casa seva, al garatge o al jardí dels veïns. Malauradament, la por pels possibles danys sovint es converteix en una poda innecessària o fins i tot la tala de l’arbre, sense haver valorat si realment és perillós. En aquest article mirem maneres modernes per respondre la pregunta: És segur, el meu arbre?

danys d’un arbre caigut
arbre caigut al jardí

Actualment hi ha diferents mètodes disponibles per respondre aquesta pregunta amb un enfocament “científic”. Molts d’aquests mètodes d’avaluació dels arbres es basen en una inspecció visual des de la terra, ja que molta informació sobre un arbre es pot ‘llegir’ simplement amb una observació minuciosa. També hi ha aplicacions i programes informàtics que ajuden a recopilar aquesta informació. I fins i tot hi ha eines (resistografo) per investigar defectes invisibles de l’arbre, per exemple cavitats del tronc.

resistografo

Com hem comentat anteriorment, hi ha diferents mètodes que s’han desenvolupat per recollir i processar la informació de manera objectiva. Els mètodes més habituals són:
– VTA
QTRA

QTRA

No obstant això, cap d’aquests mètodes ens pot proporcionar una garantia que l’arbre no es trenqui, es caigui sencer o caigui una branca. El VTA (visual tree assessment) és probablement el mètode més utilitzat a Europa i consisteix bàsicament en documentar simplement debilitat estructural i diferents signes biològics, com ara la seva vitalitat, llenguatge corporal, defectes del creixement, cossos de la fructificació dels fongs, etc.

Tot seguit, s’utilitza i s’analitza tota la informació de recollida per tal de fer una valoració professional amb recomanacions per a podar o, si cal, talar l’arbre.

poda arbre amb arborista

Com la majoria dels organismes vius de la natura, no es poden donar garanties sobre la seguretat d’un arbre. No obstant això, hi ha actualment bons mètodes per analitzar els arbres i els seus defectes. Amb un enfocament científic és possible definir el risc que un arbre proposa per a persones o propietats properes.

Valoració dels riscos dels arbres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.