Arboricultura / arborista / arbolista

Al costat de la professió del jardiner i el treballador forestal, en les últimes dècades s’ha desenvolupat la professió de l’arborista (o arbolista). És una persona qui s’ha especialitzat en el manteniment d’arbres. A més de fer podes i tales, l’arborista també té coneixements de la biologia de l’arbre. Arboricultura és el cultiu, la gestió i l’estudi d’arbres, arbustos, vinyes i altres plantes llenyoses perennes.

Poda d’alçada

Les tasques més freqüents de l’arborista són:

  • poda d’arbres alts amb tècnica de trepa
  • tala d’arbres alts en espais reduïts amb grua, plataforma o tècnica de trepa
  • plantació d’arbres

No obstant això, l’arborista també fa tasques (físicament) més passives, com valoracions d’arbres, redactar informes i fer plans de gestió.

Certificats / Experiència

Sovint, la feina de l’arborista és difícil i perillosa. Per això, l’arborista professional ha fet formació i estudis. El certificat d’ETW (European Tree Worker) és una bona referència al nivell europeu per l’arborista. A més de tenir en compte els aspectes de seguretat, el certificat d’ETW també demostra que l’arborista té coneixement de l’arbre.

Pins

A la província de Girona hi ha grans masses forestals de pins. Als jardins particulars igualment creixen molts pins, sobretot el pi pinyer, pi blanc i el pi pinastre. El pi és un arbre de creixement ràpid i de vegades aquest creixement provoca conflictes amb els edificis (branques que toquen el teulat o arrels que aixequen el paviment).

Empresa professional de tala i poda de pins

Per prevenir danys als arbres, l’edifici i el jardí, és recomanable contractar una empresa amb treballadors amb formació d’arboricultura i amb suficient experiència en la tala i la poda d’alçada.

Vídeo

En últim lloc, un vídeo d’una tala professional d’un pi a Palamós, Costa Brava.

Com talar un pi al jardí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.