5 pistes per a podar palmeres

5 pistes per a podar palmeres

Podi les fulles descolorides i provi de mantindre tantes fulles verdes com es pugui. Les fulles verdes no és necessari podar-les sino és per necessitat. Desinfecti les eines de poda doncs hi ha malalties que es poden propagar a través de les eines. Una poda excessiva produeix unes estretor del tronc i problemes de nutrició. Treure els fruits té poca

10 exemples de podes mal fetes

10 exemples de podes mal fetes

Desafortunadament freqüentment veiem moltes podes de manteniment mal fetes en arbres dels nostres voltants. A continuació podeu trobar 10 exemples. Les fotografies han estat preses a la Garrotxa. – L’arbre té una mala estructura (múltiples troncs i tots surten de la mateixa alçada del tronc.) – Totes les branques i fulles de la zona baixa de la capçada de l’arbre