L’impacte del morrut de les palmeres, o becut

vermell (Rhynchophorus ferrugineus), durant els darrers anys està generant un canvi en el paisatge dels nostres parcs i jardins. Tot i que prové del sud-est-asiàtic i la Polinèsia, aquest insecte ha aconseguit arribar a la costa Catalana, a través de l’Àfrica i ara ja s’ estén cap a França.

Els primers efectes visibles de la infestació són la caiguda de les fulles de la part superior (atac apical) o laterals (atac lateral), ja que les larves devoren l’interior del nervi central de les fulles i el tronc. Els sons d’excavació i de mastegar de les larves es poden sentir si es disposa de bona oïda escoltant directament sobre el tronc de la palmera. En primer lloc la corona es marceix i tot seguit les fulles inferiors de la capçada, a mesura que les larves descendeixen a la cerca de teixits tous, sobretot els teixits vasculars.

És un insecte de tamany mitjà, entre dos (adult) i cinc centímetres (larva) de llarg, i d’un color vermell òxid. Les seves larves excaven galeries de fins a un metre de llarg al tronc de les palmeres, arribant en força ocasions a matar la planta. Com a resultat, l’escarabat ha esdevingut una de les principals plagues de les plantacions de palma, així com de la palma de coco, la datilera i la d’oli. No s’ha trobat encara cap cas d’atac al margalló (Chamaerops humilis).

Mentre que l’adult provoca alguns danys a través de l’alimentació, és l’excavació de la larva en el cor de la palma la responsable de la majoria de les morts. La seva arribada a l’arc Mediterrani se suposa per la importació de palmeres prèviament infestades. A l’estat espanyol les primeres observacions constatades daten de 1995. Es creu que la introducció del morrut a la península Ibèrica és deguda a la impo

rtació massiva

de palmeres de països on no es realitzaven inspeccions.

Donat que té un cicle de vida relativament curt, d’entre 7 i 10 setmanes, es poden realitzar tractaments amb insecticides o nemàtodes, però és important detectar-ho a temps, ja que l’accés de les aplicacions es dificultosa.

Degut a la severitat de l’afecció de les palmeres un cop establerta, les primeres ordres de sanitat vegetal a través del DAR (Generalitat de Catalunya) recomana el sacrifici mitjançant la tala i crema dels exemplars afectats per tal d’evitar-ne l’expansió geogràfica.

Larva de Rhynchophorus ferrugineus.

wikimedia.org Date 26 October 2007 Source Own work (personal work) Author Luigi Barraco

Capolls i pupa de Rhynchophorus ferrugineus.

wikimedia.org Data 27 setembre 2007 Origen Treball propi

Femella adulta de Rhynchophorus ferrugineus.

wikimedia.org Data 26 octubre 2007 Origen Treball propi (personal work) Autor Luigi Barraco
 

El morrut de les palmeres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.