Errors habituals en plantar arbres

Errors habituals en plantar arbres

Aquest any hem seguit la plantació i el desenvolupament dels arbres d’un carrer d’Olot. Els arbres (Carpinus betulus) es van plantar al final de la primavera. Aquests arbres ens donen un exemple d’errors habituals. Des d’una distància els arbres semblen ben plantats, però en observar-los de més a prop ens adonem que hi ha alguns problemes. Per començar, fixem-nos en

Llistat d’arbres per identificació en l’examen ETW

Llistat d’arbres per identificació en l’examen ETW

Una part de l’ examen ETW consisteix en identificar 15 branques amb fulles de diferents arbres (gènere, espècie i nom comú) sense mirar cap guia. Existeixen com a mínim 2.000 espècies, cultivars i híbrids, a Espanya, que són senzillament massa per a poder-los memoritzar. En preguntar a l’ AEA sobre un llistat d’arbres, ens han recomanat estudiar els arbres de